Movies

April/May Movies!


April 7-10

   

Star Wars: The  Force Awakens

April 7  5:15p.m., 11:15p.m.

April 8  8:15p.m

April 9  5:15p.m., 11:15p.m.

April 10  8:15p.m.

 

Barbershop

April 7  8:15p.m.

April 8  5:15p.m., 11:15p.m.

April 9  8:15p.m.

April 10  5:15p.m., 11:15p.m.

 

April 14-17

   

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

April 14  5:15p.m.

April 15  11:15p.m

April 16  8:15p.m.

April 17  5:15p.m.

 

Ride Along 2

April 14  8:15p.m.

April 15  5:15p.m

April 16  11:15p.m.

April 17  8:15p.m.

 

Moneyball

April 14  11:15p.m.

April 15  8:15p.m

April 16  5:15p.m.

April 17  11:15p.m.

 

April 21-24

 

 

 

The Boy

April 21  5:15p.m.

April 22  11:15p.m

April 23  8:15p.m.

April 24  5:15p.m.

 

Suffragette

April 21  8:15p.m.

April 22  5:15p.m

April 23  11:15p.m.

April 24  8:15p.m.

 

Pan

April 21  11:15p.m.

April 22  8:15p.m

April 23  5:15p.m.

April 24  11:15p.m.

 

April 28-May 1

   

The Hateful Eight 

April 28  5:15p.m., 11:15p.m.

April 29  8:15p.m

April 30  5:15p.m., 11:15p.m.

May 1  8:15p.m.

 

The Incredibles

April 28  8:15p.m.

April 29  5:15p.m., 11:15p.m.

April 30  8:15p.m.

May 1  5:15p.m., 11:15p.m.

 

May 5-8

 

 

Fifty Shades of Black

May 5  5:15p.m.

May 6  11:15p.m

May 7  8:15p.m.

May 8  5:15p.m.

 

 

Pride and Prejudice Zombies

May 5  8:15p.m.

May 6  5:15p.m

May 7  11:15p.m.

May 8  8:15p.m.

 

The 33

May 5  11:15p.m.

May 6  8:15p.m

May 7  5:15p.m.

May 8  11:15p.m.